Jesu betydning for dig

Kan vi stadig få et personligt forhold til Jesus Kristus?

 

Er Jesus stadig interesseret i os? Hvad er et »personligt forhold til Kristus«, og hvordan får det indflydelse på vores liv? Og hvordan kan man tage imod ham? Her er information der kan være til hjælp med at besvare dette og andre spørgsmål du må have om Jesus.

 

Netop fordi Jesus opstod, ærer hans efterfølgere ikke en død grundlægger. De har et levende, personligt fællesskab med Ham. Jesus Kristus lever i dag og Han gør livet rigt, for alle som stoler på Ham og adlyder Ham. Gennem århundreder har tusinder og atter tusinder anerkendt Jesus Kristus, også mange som på en god måde har præget verden. Den franske læge og filosof Blaise Pascal talte om menneskers behov for Jesus, da han sagde, »Der er et Gud-skapt vakuum i ethvert menneskes hjerte, som kun Gud kan fylde, gennem hans Søn Jesus Kristus…«

 

Vil du gerne kende Jesus personligt?

 

Du kan! På grund af Gud’s dybe kærlighed til dig, har han allerede gjort alt klar for dig. Gennem Jesu død og opstandelse, kan du glæde dig over et personligt fællesskab. Jesus gjorde det muligt for os at krydse det bundløse dyb, som skiller os fra Gud. De fire grundsætninger som du møder her, vil hjælpe dig til at lære Jesus at kende personligt, og opleve det liv i overflod, som han har lovet.

 

 

Grundsætning 1

 

Gud elsker dig og du blev skabt til at kende Ham personligt.

 

Joh 3,16 »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv…«

 

Joh 17,3 »Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus…«

 

Hvad forhindrer os i at kende Gud personligt?

 

 

Grundsætning 2

 

Mennesket er en synder, synden skiller os fra Gud, så vi ikke kan kende Ham personligt eller opleve Hans kærlighed.

 

Rom 3,23 »for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud…«

 

Rom 6,23 »For syndens løn er død« [adskillelse fra Gud].

 

Rom 8,6–8 »Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag…«

 

Et stort gab skiller os fra Gud. Mennesket forsøger hele tiden at nå Gud og skabe et personligt fællesskab med Ham ved egne kræfter, som f.eks. leve et godt liv, filosofi eller religion. Men vi fejler uundgåeligt.

 

Den tredje grundsætning fortæller om den eneste måde at krydse gabet.

 

 

Grundsætning 3

 

Jesus Kristus er Guds eneste løsning på menneskers synd. Gennem ham alene kan vi kende Gud personligt og opleve Guds kærlighed.

 

Rom 5,8 »Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere…«

 

1 Kor 15,3–6 »Kristus døde for vore synder… han blev begravet… han opstod på den tredje dag efter Skrifterne… han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over fem hundrede…«

 

Joh 14,6 »Jesus sagde til ham: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig…«

 

Gud har bygget en bro over afgrunden som skiller os fra Ham ved at sende Hans søn, Jesus Kristus, for at dø på et kors, i vores sted, for at betale prisen for vores synder.

 

Men det er ikke nok bare at kende denne sandhed…

 

 

Grundsætning 4

 

Vi må individuelt modtage Jesus Kristus som Herre og Frelser; så vi kan kende Gud personligt og opleve Hans kærlighed

 

Joh 1,12 »Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn…«

 

Ef 2,8–9 »For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af…«

 

At modtage Kristus betyder at vende dig fra dig selv – og mod Gud (at vende om og angre) og bede om at Kristus vil komme ind i vores liv for at tilgive os, vore synder og gøre os til hvad han ønsker vi skal være. Bare at acceptere intellektuelt at Jesus Kristus er Guds Søn og at han døde på korset for vore synder er ikke nok. Det er heller ikke nok at have en følelsesmæssig oplevelse. Vi må modtage Jesus Kristus i tro.

 

Jesus Kristus venter på at du inviterer Ham ind i dit liv. Se, Han siger, »Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind« (Joh Åbenb. 3,20).

 

Måske fornemmer du at Kristus banker på døren til dit hjerte. Du kan bede til ham, i tro, lige nu. Gud kender dit hjerte og dine tanker, så det betyder ikke noget hvilke ord du præcist bruger. Her er en bøn, vi kan foreslå:

 

Herre Jesus, jeg ønsker at kende dig personligt. Jeg takker dig for at du døde for mine synder. Jeg åbner døren til mit liv og beder dig komme ind, som min Herre og Frelser. Kom ind i mit liv.

 

Tak fordi du har tilgivet mine synder og har givet mig evigt liv. Gør mig til den, som du ønsker jeg skal være.

 

Hvis denne bøn udtrykker det du tænker på, så bed den nu og Jesus Kristus vil komme ind i dit liv, fuldstændig som han har lovet. Når du først har inviteret Kristus ind i dit liv, har han lovet aldrig at forlade dig.

 

Hebr 13,5 »Gud har selv sagt: Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke…«

 

At lære Gud at kende, er det vigtigste du kan foretage dig i dette liv.

 

 

JesusNet

Church of Love

 
Menigheden
 

Valgmenigheden Church of  Love begyndte som missionsbevægelse i 1997, og blev i 2014 omdannet til valgmenighed. Kirkens formål er at missionere blandt muslimer og andre søgende, og etablere/styrke et tillidsfuldt menighedsfællesskab for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Menigheden består af mange nationaliteter. Fælles for dem alle er det kristne menneskesyn, og ønsket om at være en del af et kirkeligt fællesskab.

I fællesskabet samles menigheden om et liv i Gud og for Gud, og med frimodighed til at være sig selv og bruge sig selv med de evner og ressourser, Gud har givet den enkelte.

Valgmenigheden Church of  Love har etableret sig i Vissenbjerg december 2017, og har menigheder i flere storbyer i Danmark.

 

Mission

 
10799412 10205022161331499 1370905874 n
 
Da missionsbefalingen er lige så vigtig og dermed gældende i dag, som den var for over 2000 år siden, arbejder valgmenigheden Church of Love helt målrettet for en kristelig integration iblandt nydanskere ved at fortælle dem om "livets ord", så de kan tage imod Jesus Kristus som deres personlige frelser.
 
Vi tror også, at mission og sendelse er begrundet i Guds eget treenige væsen, i faderens opsøgende kærlighed over for verden gennem Kristi komme og ved Åndens udgydelse (Missio Dei). Derfor er mission et udtryk for, at Gud elsker sin skabning og ønsker at forenes med den. Kirkens karakter af at være sendt til verden skal derfor forme og gennemstrømme Kirken og den kristne forsamling i alt det, den og de er og gør.
 
Eftersom menighederne i valgmenigheden Church of Love hovedsageligt består af konvertitter, er det os mere nærliggende i første omgang at sætte fokus og kræfterne på mission blandt muslimer, det vil sige folk fra Mellemøsten og øvrige muslimske lande. Men dette har ikke udelukket os af missionen blandt andre nationaliteter samt etniske danskere.

Vores værdier

 
453731751 low
 

Vi har i de senere år oplevet, at de kristne værdier i Danmark er kommet under pres. Church of Love ser det derfor som sin opgave, at formidle disse værdier til især nydanskere, som kommer fra lande, hvor værdier som tolerence og lighed har dårlige vilkår.

Tolerence betyder meget for Church of Love. Church of Love tolererer alle uanset etnicitet, køn, religion osv. Selvom vore fokusområde er nydanskere med en muslimsk baggrund, er ALLE velkomne i kirkens fællesskab. Dette er også noget vi bekræfter i trosbekendelsen, når vi siger ”almindelige kirke”, som betyder en kirke, der er universel og dermed for alle.

Lighed handler om, at vi har lige rettigheder i samfundet og skal ikke afgøres efter hvilken tro, race, materielle rigdomme man har osv. Dette har også sin rod i kristendommen, hvor Jesus ikke vurderede mennesker på baggrund af deres materielle success, fordi vi alle er skabte af Gud.

 

Facebook

Hjemmesiden bruger cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere