Jesu opstandelse

Opstandelsen er central for den kristne tro.

 

Opstandelsen er central for den kristne tro. Hvis Jesus ikke opstod fra de døde, så er den kristne tro ikke noget værd. Jesus sagde selv, at han ville opstå fra de døde på den tredje dag. På den anden side: hvis Jesus virkelig opstod fra de døde, så ville alt, hvad han sagde, være sandt og derfor ved vi med sikkerhed, at der er et liv efter døden.

 

Der findes en mængde beviser for, at opstandelsen har fundet sted. Der er faktisk flere anerkendte historiske beviser (den slags, der bruges i retssale) for opstandelsen, end der er for Napoleons nederlag ved Waterloo. Der er flere grunde til, at de, der har studeret opstandelsen, er overbevist om, at opstandelsen er sandhed.

 

Jesus forudsagde sin død og opstandelse, og det skete fuldstændig som han havde sagt!

 

Joh. 2,19–21: »Jesus svarede dem: Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage. Da sagde jøderne: Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage? Men det tempel, han talte om, var hans legeme…«

 

Joh. 10,17: »Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage…«

 

Joh. 16,16–22: »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: «Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen? De sagde altså: Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.

 

Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer…»

 

Matt. 12,40: «For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter…»

 

Matt. 16,21: «Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag…»

 

Lukas 18,31–33: «Han tog de tolv til side og sagde til dem: Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå…»

 

Begivenhederne er veldokumenterede i flere troværdige, historiske kilder!

 

Historikere, som Josephus (ca. 37–100 e. kr.), Ignatius (ca. 50–115 e. kr.), Justin Martyr (ca. 100–165 e. kr.) og Tertullian (ca. 160–220 e. kr.) var overbeviste om, at opstandelsen var virkelighed. Vi kan læse i deres skrifter, at hvad forfatterne til evangelierne skrev, er fuldstændig korrekt. Ifølge ledende bibelske historikerne, nedskrev forfatterne deres beretninger så tidligt som 37 år e. kr. og ikke senere end år 64 e. kr.

 

og flere endnu: det første og andet århundredes historikere med bl.a. Cornelius Tacitus, Suetonius, Plinius Secundus, og Lucian af Samosata anerkendte, at den usædvanlige begivenhed er vigtig og med afgørende indflydelse på verden og menneskerne i den.

 

At Jesu opstod fra de døde er den eneste fornuftige forklaring på den tomme grav!

 

Romerske soldater vogtede nøje den grav, hvor Jesu legeme var begravet. Gravens indgang var forseglet af en kæmpe stenblok. Den romerske vagt, som normalt bestod af 16 soldater, ville have gjort det umuligt for disciplene at sjæle legemet. De var meget bange og gemte sig inden døre. Hvis Jesus ikke var død, men bare skindød eller meget svag, så ville stenen eller vagterne have stoppet hans flugt. Efter at være blevet slået og pisket, hængt på et kors i 6 timer, gennemboret af et spyd, for at efterprøve at han var død, indhyllet i 50 kg. tøj og krydderier! Jesus ville ikke have været i form til at rulle en to tons sten opad, undgå 16 romerske vagter og derefter fremstå afslappet og strålende foran sine disciple.

 

De jødiske ledere dengang kunne let have afvist alle påstande om, at Jesus var opstået fra de døde ved simpelthen at vise et lig frem. Men det kunne de ikke, for der var ikke noget lig.

 

Der var mange øjenvidner på, at Jesus er opstået!

 

Efter han var opstået fra de døde, viste Jesus sig mindst 10 gange for dem, som havde kendt ham og senere for 500 mennesker på én gang. Det, de så, var ikke bare sansebedrag, Jesus spiste og talte med sine disciple, og de rørte ved hans opstandne legeme.

 

Lukas 24,36–39: «Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem: Fred være med jer! De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til dem: Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder — det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har…»

 

Joh. 20,26–29: «Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde: Fred være med jer! Derpå sagde han til Thomas: Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede: Min Herre og min Gud! Jesus sagde til ham: Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror…»

 

1. Kor. 15,3–8: «Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig…"

 

Opstandelsen er den eneste fornuftige forklaring på begyndelsen til den kristne bevægelse!

 

Den kristne kirke blev født i den by, hvor Jesus blev offentlig dræbt og begravet. Troen på en opstanden Jesus må være autentisk for at kunne blive stiftet i Jerusalem og vokse sig til at omfatte hele verden. Den kristne kirke er nu den største institution, som eksisterer eller nogensinde har eksisteret i menneskets historie. Det ville være umuligt, hvis ikke opstandelsen virkelig ikke har fundet sted.

 

Opstandelsen er den eneste logiske forklaring på disciplenes forandrede sind og reaktioner!

 

Den kristne kirke blev født i den by, hvor Jesus blev offentlig dræbt og begravet. Troen på en opstanden Jesus må være autentisk for at kunne blive stiftet i Jerusalem og vokse sig til at omfatte hele verden. Den kristne kirke er nu den største institution, som eksisterer eller nogensinde har eksisteret i menneskets historie. Det ville være umuligt, hvis ikke opstandelsen virkelig ikke har fundet sted.

 

Opstandelsen er den eneste logiske forklaring på disciplenes forandrede sind og reaktioner!

 

Efter at have undersøgt beviserne for opstandelsen, som er givet af forfatterne til evangelierne, konkluderer Simon Greenleaf, en autororitet på det retslige område på Harvard Law School: Det var derfor umuligt, at de kunne blive ved med at fortælle de sandheder, de havde fortalt, hvis ikke Jesus faktisk var opstået fra de døde, og hvis de ikke havde vidst det helt bestemt, som de kendte andre sandheder. Greenleaf var en jødisk professor, der selv undersøgte kendsgerningerne og kom til tro på Jesus som Messias.

 

 

JesusNet

Hjemmesiden bruger cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere