Jesu undere

Når nu Jesus hævdede at være lig med Gud, hvad gjorde han så for at bevise det?

 

Her er blot en række af Jesu mange undere der kan læses i Biblen:

 

Forvandlede vand til vin!

 

Det første mirakel, som er nedskrevet i Bibelen, finder sted i Kana i Galilæa-området. Ved et bryllup forvandler Jesus vand til vin, efter at værten var løbet tør for vin.

 

Joh. 2,6–11

 

Helbredte officerens tjener!

 

I et andet mirakel helbreder Jesus en officers tjener i Kapernaum, uden at have nogen kontakt med den syge.

 

Matt. 8,5–13

Lukas 7,1–10

 

Helbredte den lamme ved dammen!

 

Ved Bethesda dam i Jerusalem helbreder Jesus en mand, som har været ude af stand til at gå i 38 år.

Joh. 5,5–9

 

Reddede fiskefangsten!

 

Efter et dårligt fiskeri ved Genesaret Sø opfordrer Jesus Peter til at sætte nettene igen. Denne gang bliver der fanget så mange fisk, at Peters net er ved at sprænges.

 

Lukas 5,4–9

 

Han helbreder én, der er besat af dæmoner, ved en synagoge i Kapernaum!

 

Hvem er den mand, som har magt til at uddrive onde ånder?

 

Mark. 1,23–28

Lukas 4,33–37

 

Helbredte Peters svigermor og mange andre syge!

 

Matt. 8,14–16

Mark. 1,29–34

Lukas 4,38–41

 

Helbredte den spedalske!

 

Matt. 8,2–4

Mark. 1,40–42

Lukas 5,12–13

 

Helbredte den lamme!

 

Matt. 9,2–8

Mark. 2,2–12

Lukas 5,18–26

 

Bragte enkens søn tilbage til livet!

 

Lukas 7,12–16

 

Helbredte den blinde, stumme dæmonbesatte!

 

Matt. 12,22

Lukas 11,14

 

Stilnede stormen!

 

Jesus stilner en storm på Genesaret Sø, med en håndbevægelse – stormen er så kraftig og intens, at den skræmmer de erfarne søfolk.

 

Matt. 8,24–27

Mark. 4,37–41

Lukas 8,23–25

 

Helbredte en dæmonbesat mand ved gerasenernes land!

 

Matt. 8,28–34

Mark. 5,1–20

Lukas 8,26–39

 

Helbredte en kvinde, som rører ham!

 

En kvinde rører kun let ved Jesu kjortel – og det er nok til at helbrede hende.

 

Matt. 9,20–22

Mark. 5,25–34

Lukas 8,43–48

 

Bragte Jairus’ datter tilbage til livet!

 

Jesus demonstrerer, at han har magt til at bringe den døde tilbage til livet.

 

Matt. 9,18–19; 23–26

Mark. 5,22–24; 35–43

Lukas 8,41–42; 49–56

 

Skaffede mad til fem tusinde!

 

I ét af de mest fantastiske mirakler bespiser Jesus en stor folkemængde på 5.000 mennesker, kun med fem stykker brød og to små fisk. Og der er rester bagefter – nok til at fylde 12 kurve!

 

Matt. 14,15–21

Mark. 6,35–44

Lukas 9,12–17

Joh. 6,5–14

 

Vandrede på søen og stilner stormen!

 

Jesus bliver set, da han kommer vandrende på overfladen af Genesaret Sø! Èn af hans disciple går også ud på vandet, men et øjeblik senere begynder disciplen at tvivle og falder ned i vandet, men bliver trukket i sikkerhed af Jesus.

 

Matt. 14,22–33

Mark. 6,45–52

Joh. 6,16–21

 

Helbredte den syrisk-fønikiske kvindes datter

 

Matt. 15,22–28

Mark. 7,25–30

 

Helbredte den døve og stumme mand

 

Mark. 7,32–37

 

Bespiste fire tusinde!

 

I et andet mirakuløst eksempel på Guds kraft ynkes Jesus over en stor skare, som har fulgt ham, og som ikke har haft noget at spise i tre dage. Han bespiser dem med syv brød og nogle få fisk. Syv kurve med mad er tilbage, efter at alle er blevet mætte.

 

Matt. 15,32–38

Mark. 8,1–9

 

Helbredte en blindfødt mand!

 

Mark. 8,22–26

 

Helbredte en blind, stum og dæmonbesat søn!

 

Matt. 17,14–20

Mark. 9,14–29

Lukas 9,37–42

 

Helbredte ti spedalske

 

Ti spedalske bliver helbredt. Men kun én vender tilbage til Jesus for at takke ham for sin mirakuløse helbredelse.

 

Lukas 17,11–19

 

Bragte Lazarus tilbage fra døden

 

I et fantastisk mirakel, som skaber stor opmærksomhed i hele landet, bringer Jesus en mand til live. Han er ikke alene død, men har ligget i en grav i flere dage. Efter denne demonstration af kraften fra den levende Gud begynder mange af de religiøse ledere at følge Jesus.

 

Joh. 11,1–46

 

Helbredte en kvinde for hendes sygdom!

 

Lukas 13,10–17

 

Jesus opstod selv fra døden!

 

Som det største mirakel af alle er Jesus selv opstået fra døden, sådan som han har forudsagt det flere gange.

 

Matt 28,2–20

Mark 16,1–20

Lukas 24,1–48

Joh. 20,1–31

 

Den sidste fiskefangst!

 

Efter at være genopstået viser Jesus endnu et mirakel. Hans disciple opdager med det samme, hvem der er ved Geneserat Sø, da de pludselig fanger en stor mængde fisk. Det er den opstandne Jesus af Nazaret.

 

Joh. 21,1–14,24

 

 

JesusNet

Church of Love

 
Menigheden
 

Valgmenigheden Church of  Love begyndte som missionsbevægelse i 1997, og blev i 2014 omdannet til valgmenighed. Kirkens formål er at missionere blandt muslimer og andre søgende, og etablere/styrke et tillidsfuldt menighedsfællesskab for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Menigheden består af mange nationaliteter. Fælles for dem alle er det kristne menneskesyn, og ønsket om at være en del af et kirkeligt fællesskab.

I fællesskabet samles menigheden om et liv i Gud og for Gud, og med frimodighed til at være sig selv og bruge sig selv med de evner og ressourser, Gud har givet den enkelte.

Valgmenigheden Church of  Love har etableret sig i Vissenbjerg december 2017, og har menigheder i flere storbyer i Danmark.

 

Mission

 
10799412 10205022161331499 1370905874 n
 
Da missionsbefalingen er lige så vigtig og dermed gældende i dag, som den var for over 2000 år siden, arbejder valgmenigheden Church of Love helt målrettet for en kristelig integration iblandt nydanskere ved at fortælle dem om "livets ord", så de kan tage imod Jesus Kristus som deres personlige frelser.
 
Vi tror også, at mission og sendelse er begrundet i Guds eget treenige væsen, i faderens opsøgende kærlighed over for verden gennem Kristi komme og ved Åndens udgydelse (Missio Dei). Derfor er mission et udtryk for, at Gud elsker sin skabning og ønsker at forenes med den. Kirkens karakter af at være sendt til verden skal derfor forme og gennemstrømme Kirken og den kristne forsamling i alt det, den og de er og gør.
 
Eftersom menighederne i valgmenigheden Church of Love hovedsageligt består af konvertitter, er det os mere nærliggende i første omgang at sætte fokus og kræfterne på mission blandt muslimer, det vil sige folk fra Mellemøsten og øvrige muslimske lande. Men dette har ikke udelukket os af missionen blandt andre nationaliteter samt etniske danskere.

Vores værdier

 
453731751 low
 

Vi har i de senere år oplevet, at de kristne værdier i Danmark er kommet under pres. Church of Love ser det derfor som sin opgave, at formidle disse værdier til især nydanskere, som kommer fra lande, hvor værdier som tolerence og lighed har dårlige vilkår.

Tolerence betyder meget for Church of Love. Church of Love tolererer alle uanset etnicitet, køn, religion osv. Selvom vore fokusområde er nydanskere med en muslimsk baggrund, er ALLE velkomne i kirkens fællesskab. Dette er også noget vi bekræfter i trosbekendelsen, når vi siger ”almindelige kirke”, som betyder en kirke, der er universel og dermed for alle.

Lighed handler om, at vi har lige rettigheder i samfundet og skal ikke afgøres efter hvilken tro, race, materielle rigdomme man har osv. Dette har også sin rod i kristendommen, hvor Jesus ikke vurderede mennesker på baggrund af deres materielle success, fordi vi alle er skabte af Gud.

 

Facebook

Hjemmesiden bruger cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere