Kristendommens indhold

Centralt i den kristne tro og teologi står begrebet frelse.

Gud er vores Skaber, og derfor står vi alle i et afhængigheds forhold til ham - også selvom vi ikke tror på ham. Tænk her på tyngdeloven! Selv hvis jeg ikke tror på tyngdeloven, virker den alligevel. Sådan også med Gud. Han er vores Gud og Skaber, også når vi ikke tror på ham. Gud har skabt os alle som værdifulde skabninger, og vi havde fra begyndelsen et godt forhold både til Gud, medmennesket og jorden.

 

Synd

Vi har forfejlet målet med vort liv. Og det er dette som er grundsynden i vore liv: at vi rammer ved siden af det mål Gud har sat for vore liv. Det originale ord for synd betyder faktisk at forfejle sit mål.

Pga. synden er JEG kommet i centrum sådan at jeg ikke vil indordne mig under Gud, mine medmennesker eller den jord vi bor på. Hvor det oprindelig var Guds kærlighed der skulle råde i mit liv er det nu i stedet min egoisme og selviskhed der bestemmer over mit liv. Bibelen kalder det "kødets gerninger". 

 

Syndens konsekvenser

Synd har fået konsekvenser. Både i den måde vi lever med hinanden på - men i særlig grad også i forholdet til Gud. Gud er kærlighed og derfor hader han det onde og må udslette det. Synd er alt det, som er ondt - og derfor er vi som syndere forstødt og udelukkede fra fællesskabet med ham. Vi er altså chanceløst fortabte, hvis ikke vores forhold til Gud på én eller anden måde bliver genoprettet.

 

Gode nyheder

Bibelens gode nyhed (evangeliet betyder gode nyheder) er at Gud selv har grebet ind for at genoprette det ødelagte forhold mellem ham og vi mennesker. Han har bygget bro over sundet - eller rettere: Synden. (Ordet synd kommer af sund - noget der skiller).

 

Nej, det er jeres synder,der skiller jer fra jeres Gud;jeres overtrædelser skjuler hans ansigt,så han ikke kan høre jer.

(Esajas Bog 59,2)

 

Gud vil frelse

Hvad er det hos os, som Gud kan knytte til ved, når han skal frelse os over sundet - eller fra synden? Her kommer forskellen mellem religionerne og kristendommen tydelig frem.

Der er intet jeg kan gøre for at komme Gud i møde, intet som kan bidrage til Guds frelse. Gud frelser alene på grund af sin egen vilje og kærlighed til mig.

 

Tilgivelsen er gratis

Gud har vist os nåde. (Nåde hedder på latin GRATIA (gratis)) Den almægtige skaber har bøjet sig ned og forbarmet sig over os, uforskyldt og ufortjent! Ikke fordi vi var gode, men fordi han er god. 

 

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johannesevangeliet 3,16)

 

Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. (Johannesevangeliet 1,29)

 

Guds kærlighed medførte handling. Gud gav os sin egen Søn - Jesus - så han kunne bære straffen for vore synder, for at vi kan gå fri. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset. (Kolossenserbrevet kapitel 2 vers 14)

 

Derfor er kristendommen speciel i forhold til alle andre religioner: Jesus Kristus giver os helt gratis syndernes forladelse og fællesskabet med Gud tilbage. At være en kristen er at tage imod denne gave ved at blive døbt og ved at tro på Jesus Kristus. Derved begynder et nyt liv som et Guds barn.

 

At være en kristen er at være retfærdiggjort. Det vil sige: Erklæret for retfærdig i Guds øjne på grund af Jesu død for os. Derfor ser Gud dig ikke som skyldig til evig fortabelse, når du tror på Jesus. Han ser kun Jesus, og det han har gjort for dig. Derfor er kristendommen helt speciel i forhold til andre religioner. For Jesus er den eneste som kan genoprette vores forhold til Gud. 

 

Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. (Apostlenes Gerninger kapitel 4 vers 12).

 

JesusNet

Church of Love

 
Menigheden
 

Valgmenigheden Church of  Love begyndte som missionsbevægelse i 1997, og blev i 2014 omdannet til valgmenighed. Kirkens formål er at missionere blandt muslimer og andre søgende, og etablere/styrke et tillidsfuldt menighedsfællesskab for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Menigheden består af mange nationaliteter. Fælles for dem alle er det kristne menneskesyn, og ønsket om at være en del af et kirkeligt fællesskab.

I fællesskabet samles menigheden om et liv i Gud og for Gud, og med frimodighed til at være sig selv og bruge sig selv med de evner og ressourser, Gud har givet den enkelte.

Valgmenigheden Church of  Love har etableret sig i Vissenbjerg december 2017, og har menigheder i flere storbyer i Danmark.

 

Mission

 
10799412 10205022161331499 1370905874 n
 
Da missionsbefalingen er lige så vigtig og dermed gældende i dag, som den var for over 2000 år siden, arbejder valgmenigheden Church of Love helt målrettet for en kristelig integration iblandt nydanskere ved at fortælle dem om "livets ord", så de kan tage imod Jesus Kristus som deres personlige frelser.
 
Vi tror også, at mission og sendelse er begrundet i Guds eget treenige væsen, i faderens opsøgende kærlighed over for verden gennem Kristi komme og ved Åndens udgydelse (Missio Dei). Derfor er mission et udtryk for, at Gud elsker sin skabning og ønsker at forenes med den. Kirkens karakter af at være sendt til verden skal derfor forme og gennemstrømme Kirken og den kristne forsamling i alt det, den og de er og gør.
 
Eftersom menighederne i valgmenigheden Church of Love hovedsageligt består af konvertitter, er det os mere nærliggende i første omgang at sætte fokus og kræfterne på mission blandt muslimer, det vil sige folk fra Mellemøsten og øvrige muslimske lande. Men dette har ikke udelukket os af missionen blandt andre nationaliteter samt etniske danskere.

Vores værdier

 
453731751 low
 

Vi har i de senere år oplevet, at de kristne værdier i Danmark er kommet under pres. Church of Love ser det derfor som sin opgave, at formidle disse værdier til især nydanskere, som kommer fra lande, hvor værdier som tolerence og lighed har dårlige vilkår.

Tolerence betyder meget for Church of Love. Church of Love tolererer alle uanset etnicitet, køn, religion osv. Selvom vore fokusområde er nydanskere med en muslimsk baggrund, er ALLE velkomne i kirkens fællesskab. Dette er også noget vi bekræfter i trosbekendelsen, når vi siger ”almindelige kirke”, som betyder en kirke, der er universel og dermed for alle.

Lighed handler om, at vi har lige rettigheder i samfundet og skal ikke afgøres efter hvilken tro, race, materielle rigdomme man har osv. Dette har også sin rod i kristendommen, hvor Jesus ikke vurderede mennesker på baggrund af deres materielle success, fordi vi alle er skabte af Gud.

 

Facebook

Hjemmesiden bruger cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere