10752087 10205022169211696 2142512042 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referat fra den stiftende generalforsamling for

valgmenigheden Church of Love

Vedtægterne bliver udleveret på farsi og dansk ved mødet.

Dato: D. 01.november 2014, kl. 15.00

Sted: Bykirken, Østergade 57, 5000 Odense C

1. Åbning af generalforsamling v/ Massoud Fouroozandeh 

Massoud Fouroozandeh indledte generalforsamlingen ved at byde alle hjertelig velkommen og kort orientere om dagens program.
Ligeledes fortalte MF lidt historisk om COL, fra begyndelsen i 1997.

a. Valg af ordstyrer. 

Som ordstyrer blev Thomas Aalmand foreslået, og enstemmigt valgt.

Hvorefter blev ordet givet til Thomas Aalmand. Thomas Aamand takkede for valget, og indledte generalforsamlingen med de praktiske og lovkravsmæssige indledninger.

Der er indkaldt til generalforsamlingen for 3 ugers siden, hvilket er af hensyn til bustransport (Dette er der orienteret om på indkaldelsen) Der var fra forsamlingen ingen indvendinger hertil.

Dagsordenen blev godkendt.

b. Valg af referent  

Som referent blev Grethe Skree foreslået og enstemmigt valgt.

Af praktiske hensyn blev punkt d behandlet her

c. Registrering af antal medlemmer.
Af praktiske hensyn blev dette punkt taget efter vedtægterne var gennemgået.

Antal af medlemmer blev optalt til:64

d. Valg af stemme-optæller. 

Som stemmetællere blev valgt: Carl Gunnar Christensen, og Semiramis Mojtahedzadeh, Hussain Samadi Kosha

2. Vedtægter  

a. Gennemgang af vedtægter  

De foreslåede vedtægter blev gennemgået på farsi v / Massoud Fouroozandeh

samt vist på storskærm på dansk.
Der var mulighed for at stille spørgsmål fra salen.

Følgende spørgsmål blev stillet:

Skal man udfylde blanketten, der ligger på stolene for at blive medlem af den nye valgmenighed. Ja, er svaret. Man skal tilkendegive på blanketten – både for nye medlemmer og også for tidligere medlemmer af Church of Love – at man ønsker at være / blive medlem.

Kan man være dobbeltmedlem? (både af valgmenigheden og Folkekirken)
Nej, det kan man ikke.

For ikke medlemmer af folkekirken, betyder det, at man ved indmeldelse i VCOL bliver en del af Folkekirken.

Hvad med konfirmander der bor andet sted end i Odense? Vi formoder, at man kan aftale det med den lokale præst.

Kan man være medlem af en frikirke samtidigt med VCOL? Jo, vi formoder ikke, det giver nogen problemer.

Kan man blive medlem, hvis man ikke er døbt endnu? Ja, selvfølgelig. Blot skal man så følge dåbsundervisningen og så blive døbt senere.

Hvis man er udmeldt af Folkekirken og har betalt til COL tidligere? Der sker intet, alt fortsætter som hidtil.

Bo: Kan man komme i kirken, hvis man ikke er døbt – blev der spurgt før. Ja, alle uanset tro, kan komme i VCOL. Og er meget velkommen.
Hvis man som medlem af Folkekirken, og overvejer at melde sig ind i VCOL, kan ens børn så blive konfirmeret i VCOL, og kan jeg evt. senere blive gift her og også begravet. 

Mht. konfirmation: Ja, omkring giftemål: Ja, omkring begravelse: Ja 

Thomas A.: Man melder sig ikke ud af Folkekirken, når man melder sig ind i VCOL.

Hvad hvis man ikke har cpr nr.?  Skriv da udlændinge nr. på blanketten.

Der skal forvaltes efter menighedens tarv. Hvad er det? Det vigtigste er § 3 og § 4 som skal holdes for øje. Evangeliet skal forkyndes purt og rent.

Bo: § 11 sidste afsnit – det er en bestemmelse om økonomiske forhold.  Formålsbestemmelse § 3 – det er også vigtigt, at præcisere om kirkens tarv i forhold til økonomiske forhold. Dette kan siges kort: Hvis man afholder udgifter der ikke er dækning for i budgettet, så giver det underskud, hvilket der ikke må komme. Hvis det omvendte opstår at der er overskud må skal det komme menigheden til gode.

Kommentar: Det betyder, at det er ikke en privat persons tarv, men menighedens tarv, der er tale om.

Hvad bruges pengene til? Det fortælles der om hvert år på sommerstævnet, hvor regnskabet bliver gennemgået, og man er velkommen til at deltage der og stille spørgsmål

Hvem er provst og biskop? Lige nu er det biskop Tine Lindhardt og provst Henrik Wigh Poulsen, men efter i dag, stiftelse af VCOL, må vil vi se, hvordan processen bliver i fremtiden.

Hvis det er en person, der ikke bor i nærheden / i Danmark, skal man så være til møderne – generalforsamlingen? ( for at være medlem)  Det er ikke et must.

Hvad med dem der i Sverige? Skal de betale tiende? Hvis man har lyst til at give til VCOL, siger vi tak til enhver støtte. Blot hvis man ikke deltager her i aktiviteterne, får man ikke det sammen ud af det.

(Kirkeskatten har ingen indflydelse for dem der bor i Sverige)

Bo: Det der er udgangspunktet er at alle medlemmer skal betale min. det der svarer til den danske kirkeskat.  Så er der nogle særlige situationer, hvis man bor i udlandet, og ikke kan udøve samme aktivitet. Er det så rimeligt med en nedsættelse af kontinentet? Og det er det min opfattelse, at det hører under bestyrelsens kompetence at træffe disse beslutninger. Det har bestyrelsen kompetence til at beslutte. 

……. Ellers kan kirken ikke fungere.

Mht. medlemskab – hvis den ene ægtefælle ikke har nogen indtægter? Men alligevel ønsker at være medlem. Er det ok at tiende følger ens indtægt? Ja, selvfølgelig. Det er ikke kun indtægten det alene afhænger af.

Den, der ikke har opholdstilladelse endnu – kan man så blive medlem? Man giver af det, man har, - med et glad hjerte. Opholdstilladelse – det er lidt teknisk. Det må vi prøve at snakke om senere. Vi vender tilbage omkring det. 

Bo:  Det drejser sig om man har hjertet med. Hvis man er asylansøger, ikke har noget cpr. nr. endnu, hvis ens økonomi ikke er til det – ingen er udelukket af kirken pga økonomi.  Det er helt sikkert at både medlemmer og bestyrelsen vil gøre alt for at alle – uanset økonomi – kan blive medlemmer.

Hvad med en person der ikke har nogen bankkonto? Man kan altid give noget ved kollekten. 

Efter endt gennemgang af vedtægterne blev ordet givet til ordstyren igen.

Blanket, udformet som ”Medlemsblanket”, som lå på stolene, blev introduceret.
Blanketterne blev indsamlet af stemmetællerne. 

b. Afstemning om vedtægter
Afstemningen forgik ved håndsoprækning.  

De gennemgåede vedtægter blev godkendt

Afstemningen omkring vedtægterne blev:

Stemte for:     49

Stemte imod: Ingen

3. Valg 

a. Valg til bestyrelsen 

Massoud Fouroozandeh, er som valgmenighedspræst, født medlem.

Følgende blev foreslået og valgt til bestyrelse:

Houshang Samadi K – fra Århus
Saeed Kholafazadeh – fra København
Sistani Nezhad –          fra Odense
Laili Sedghi Kohlan –   fra Århus

b. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Som suppleanter blev følgende foreslået og valgt: Nazi Akbari – fra Århus

Hvilke egenskaber skal bestyrelsen have: Der er mange ting, men vi har langt vægt på at man er aktiv i kirken samtidigt med at man har hjertet på det rette sted. Og så må bestyrelsen ikke være i familie.

Der bliver stillet et forslag til 2. suppleant: Sussan Arfaee Djavid 

Den samlede bestyrelse blev enstemmigt valgt – 7 i alt. 

c. Valg af revisor 

Som revisor blev Lars Bach Andersen foreslået og enstemmigt valgt

d. Evt. valg til andre poster/udvalg
Der er ingen ønsker om dette pt.

4. Evt.     Bo: Jeg kunne jo godt tænke mig at blive medlem. Jeg kan jo se, at menigheden primært består af indvandrere. Jeg tror, det er vigtigt, at der kommer nye medlemmer som er etniske danskere. Jeg håber, bestyrelsen vil arbejde for det.

Der var her efter knæfald og bøn v/ Thomas Aalmand for den nyvalgte bestyrelsen

Odense, d. 01.11.2014.

Underskrift af den nyvalgte bestyrelse:

Massoud Fouroozandeh……………………………………………

Houshang Samadi K …………………………………………………………………

Saeed Kholafazadeh ………………………………………………………………..

Shabnam Sistani Nezhad ………………………………………………………………..

Laili Sedghi Kohlan ………………………………………………………………....

Hjemmesiden bruger cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere